ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਈ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ । ਮੇਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆContinue reading “ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ”

Why are we born on this earth?

When will we able to live our life if all time is consumed for earning just to pay bills? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ?? ਕਦੋਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?? क्यों जनम लीया हम लोगों ने इस धरती परContinue reading “Why are we born on this earth?”

What’s Love Pyar kya Hota Hai

Please reflect if you have no love in life what would you work hard for ?? When I look for definition of love it shows up as below A willingness to prioritize another’s well-being or happiness above your own. ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। Extreme feelings of attachment, affection,Continue reading “What’s Love Pyar kya Hota Hai”