ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਈ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ । ਮੇਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ।

Published by Amrik Khabra

Amrik Khabra representative for Khabra Electric Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: